Петракова Анастасия Константиновна

(25.11.1923 – 15.11.1993)

Баннер № 20